Ben jij de leider die je zelf in vertrouwen zou nemen?

Als leidinggevende sta jij het dichtst bij je medewerkers met jouw optreden kun je medewerkers afremmen of stimuleren, de blik richten op gisteren of op morgen, sturen of ruimte geven. Jij maakt dus het verschil.

Wij horen vaak dat leidinggevenden het een uitdaging vinden om in de waan van alledag voldoende tijd te nemen om medewerkers mee te nemen in veranderingen en aandacht te besteden aan de impact daarvan op hun ontwikkeling en hun inzetbaarheid. De kunst is om aan te sluiten bij de verschillende generaties, met ieder hun eigen ideeën, wensen en behoeften.

Onze programma's zijn ontwikkeld om leidinggevenden te leren omgaan met dilemma’s, bewust te maken van de eigen rol en voorbeeldfunctie en handvatten te bieden. In onze plenaire bijeenkomsten benutten we de kracht van de groep, in individuele gesprekken vinden we de persoonlijke verdieping. Ook volledig individuele begeleidingstrajecten behoren tot de mogelijkheden.

Blikopener “focus op inzetbaarheid”
2 uur durende inspiratiesessie

Leidinggevenden bewuster maken het belang van aandacht voor inzetbaarheid en hun invloed daarop.

Leiderschaps - journey
Trainingsdag + coachgesprek

Leidinggevenden versterken hun rol als aanjager en facilitator van talentontwikkeling en inzetbaarheid.

Loopbaan - experience
Training van 2 dagen + coachgesprek

Aandacht voor jezelf: in de spiegel kijken, heroriëntatie op je rol, je eigen toekomstplan maken.